Všeobecné obchodné podmienky prenájmu obytných vozidiel a karavanov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa dopravného prostriedku a Nájomcu dopravného prostriedku (ďalej len „Prenajímateľ, Nájomca alebo zmluvné strany“) pre Zmluvu o nájme dopravného prostriedku.

Stiahnuť podmienky prenájmu